Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

γιατί οι μαθητές δε διαλέγουν «ιστορία»;

Ανακοινώθηκαν από το Υπεπθ τα στατιστικά των φετινών γενικών εξετάσεων (2009).

Ας δούμε το μάθημα της Ιστορίας γενικής παιδείας και παράλληλα τα υπόλοιπα τρία μαθήματα γενικής παιδείας από τα οποία οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα, για να εξεταστούν στις πανελλαδικές.

(μέχρι και το 2005-06 οι μαθητές εξετάζονταν σε 9 μαθήματα στα οποία περιλαμβάνονταν και τα τέσσερα μαθήματα που παραθέτουμε. Από το 2006-07 εξετάζονται συνολικά σε 6 μαθήματα, οι μαθητές διαλέγουν ένα από τα τέσσερα που παραθέτουμε. Από το 2007-08 στο μάθημα της Ιστορίας έχουμε το νέο βιβλίο).


πίνακας 1: η βαθμολόγηση των γραπτών σε δύο κατηγορίες, 0-9,9 και 10-20, από το 2006 ως και φέτος

Σε σχέση με τη βαθμολόγηση το μάθημα της ιστορίας αποδεικνύεται πάθημα. Παρατηρούμε μια ολοένα αυξανόμενη βαθμολόγηση κάτω από το 10 σε αντίθεση ακριβώς με τα μαθηματικά, αλλά και τη φυσική.

πίνακας 2: η προσέλευση (πόσοι μαθητές επέλεξαν κάθε μάθημα) σε κάθε μάθημα από τη χρονιά που επιλέγουν ένα από τα τέσσερα

πίνακας 3: για κάθε ένα από τα μαθήματα η προσέλευση (πόσοι μαθητές επέλεξαν κάθε μάθημα) οι αναβαθμολογήσεις και η βαθμολογία σε δύο κατηγορίες (0-9,9 και 10-20).
Η «υποβάθμιση»/ απαξίωση του μαθήματος της Ιστορίας έχει τρεις κύριες αιτίες:
1. Το μάθημα στερεί τη δυνατότητα από τους μαθητές να επιλέξουν άλλα επιστημονικά πεδία. Όσοι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης το επιλέγουν εγκλωβίζονται μόνο στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Οι μαθητές των άλλων κατευθύνσεων, προφανώς δεν έχουν κανένα λόγο να επιλέξουν σχολές του 1ου πεδίου (διαφορετικά θα στρέφονταν στη θεωρητική κατεύθυνση)
2. Ο όγκος της εξεταστέας ύλης (που είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο στα άλλα μαθήματα) και η ποιότητα του σχολικού εγχειριδίου.
3. Το είδος και η δυσκολία των θεμάτων στις Γενικές Εξετάσεις και η αβεβαιότητα για τη «σωστή» απάντηση.

Γιατί;

Τα Μαθηματικά είναι η γλώσσα των θετικών επιστημών και των εφαρμογών που αυτές έχουν.
Η Φυσική είναι η επιστήμη που «πριμοδοτήθηκε» για μισό αιώνα, ως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μας έδωσε πλήθος εφαρμογές.
Η Βιολογία πήρε τη θέση της Φυσικής.
Η Ιστορία; Σε τι χρειάζεται να συζητάμε θέματα όπως σε αυτό εδώ το μπλογκ; Πόσο εξαργυρώνεται η Ιστορία στην αγορά;
Βέβαια, η γνώση της Ιστορίας είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της συνείδησης. Όπως και η άγνοια...


Βασίλης Συμεωνίδης