Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στο νέο και στο παλιό βιβλίο ιστορίας της γ΄ λυκείου

Ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στον τρόπο που παρουσιάζεται η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στο νέο και στο παλιό βιβλίο ιστορίας της γ΄ λυκείου.

Η παράλληλη παρουσίαση των δύο αφηγήσεων πυροδοτεί ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι εκδοχές της ιστορίας αλλάζουν...

Α. το νέο βιβλίο

Η ταχεία προέλαση του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία εξέπληξε τόσο τους μεν όσο και τους δε, ενώ η Βουλγαρία ανησύχησε ιδιαιτέρως για την τύχη της Θεσσαλονίκης. Ο αρχιστράτηγος και διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος προήλασε ταχύτατα, ύστερα από προτροπή του Βενιζέλου, κατά της Θεσσαλονίκης, όπου έφτασε με ισχυρές δυνάμεις και αξίωσε από τον Τούρκο διοικητή Χασάν Ταχσίν πασά την παράδοση της πόλης την 27η Οκτωβρίου (π.η.).
(Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ε. Χατζηβασιλέιου, Θ Νήμας, Χ. Σχολινάκη-Χελιώτη, Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, Αθήνα 2007, σελ. 69, 70)
.
.
Β. το προηγούμενο βιβλίο

Κάτω από την απειλή να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από τους Βούλγαρους και να δημιουργηθούν έτσι τετελεσμένα γεγονότα, η κυβέρνηση δίνει την εντολή προς την ηγεσία του ελληνικού στρατού να επιταχυνθεί η πορεία προς την πόλη. Αντίθετα ο διάδοχος Κωνσταντίνος ήθελε να κινηθεί ο στρατός προς το Μοναστήρι, όπου το ελληνικό εμπόριο ανθούσε. Γύρω από το θέμα αυτό εκδηλώνεται η πρώτη φανερή σύγκρουση μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. Τελικά η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε στις 27 Οκτωβρίου/ 9 Νοεμβρίου 1912 ύστερα από την αποφασιστική στάση που έδειξε ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος απέναντι στον Κωνσταντίνο, ενώ οι βουλγαρικές δυνάμεις είχαν φτάσει προ των πυλών της πόλης.
(Β. Σκουλάτου, Ν. Δημακοπούλου, Σ. Κόνδη, Ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, τ. β΄, Αθήνα, 2006, 39-41)

Επίσης, τα δυο κείμενα μπορεόυν να σχολιαστούν γλωσσικά. Συγκεκριμένα μπορούν να τεθούν οι ερωτήσεις:

1. Τι προβάλλεται στην πρώτη και τι στη δεύτερη αφήγηση; Ο δράστης ή το γεγονός;
2. Προβάλλεται κάποιο πρόσωπο στην πρώτη αφήγηση; Κρίνετε και τη δεύτερη αφήγηση με βάση το ίδιο κριτήριο;

(Αξιοποιούνται στοιχεία από το μάθημα της Έκθεσης – Έκφρασης της Β’ Λυκείου για την είδηση, τη χρήση της παθητικής ή ενεργητικής σύνταξης, την προβολή της είδησης, τη συντακτική σειρά των λέξεων κλπ)
.
Βασίλης Συμεωνίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: